Nụ tam thất Archive

11 Jul 2020

Bán nụ tam thất tại Lào Cai

Bán nụ tam thất bao tử tại Lào Cai giá 700 nghìn/kg Tam thất bắc khô loại 90 củ 1 kg giá 1 triệu/kg Tam thất bắc khô loại 70 củ 1 kg giá 1,1 triệu/kg Tam
16 Jun 2020

Nụ hoa tam thất bao tử

Bán nụ tam thất giá 700 nghìn/kg Tam thất bắc loại 90 củ 1 kg giá 1 triệu/kg Tam thất bắc loại 70 củ 1 kg giá 1,1 triệu/kg Tam thất bắc loại 50 củ 1 kg
16 Jun 2020

Giá nụ hoa tam thất bao tử

Bán nụ tam thất bao tử Hà Giang loại 1 giá 700 nghìn/kg Tam thất bắc 7 năm tuổi loại 90 củ 1 kg giá 1 triệu/kg Tam thất bắc loại 70 củ 1 kg giá 1,1
10 Feb 2020

Bán nụ tam thất bao tử tại Hà Giang

Bán nụ tam thất bao tử tại Hà Giang giá 700 nghìn/kg Tam thất bắc loại 90 củ 1 kg giá 1 triệu/kg Tam thất bắc loại 70 củ 1 kg giá 1,1 triệu/kg Tam thất bắc
14 Nov 2019

Nụ tam thất bao tử Hà Giang loại ngon nhất

Nụ tam thất bao tử loại ngon nhất giá 700 nghìn/kg Tam thất tươi Hà Giang loại 8 – 10 củ 1 kg giá 700 nghìn/kg Tam thất bắc khô Hà Giang loại 90 củ 1 kg
29 Oct 2019

Bán nụ hoa tam thất bao tử hàng Hà Giang

Bán nụ hoa tam thất bao tử trồng tại Hà Giang giá 700 nghìn/kg Tam thất tươi loại 8 – 10 củ 1 kg giá 700 nghìn/kg Tam thất bắc khô loại 90 củ 1 kg giá
21 Jan 2017

Bán nụ tam thất bao tử tại An Giang

Tam thất bắc 7 năm tuổi trồng tại Đồng Văn – Hà Giang giá 1 triệu/kg Bán nụ tam thất bao tử tại An Giang giá 700 nghìn/kg   Quý khách có nhu cầu xin liên hệ:
18 Jun 2016

Tam thất hoang

Bán tam thất hoang trên núi Hoàng Liên Sơn củ màu trắng, xám ghi và vàng: Tam thất hoang Hoàng Liên Sơn loại 20 củ 1 kg giá 2 triệu/kg Tam thất hoang Hoàng Liên Sơn loại