Linh chi Hàn Quốc Archive

3 Feb 2016

Nấm linh chi núi đá đỏ Hàn Quốc

Bán nấm linh chi núi đá ngọc Hàn Quốc (Nấm linh chi núi đá đỏ Hàn Quốc) giá 700 nghìn/kg. Nhà thuốc Đông y Nhân Tâm Giấy phép hành nghề số: 00860/HNO – CCHND Giấy phép kinh
24 May 2015

Nấm linh chi thượng hoàng Hàn Quốc

Bán nấm thượng hoàng Hàn Quốc giá 1,8 triệu/0,5 kg (3,6 triệu/kg) Nhà thuốc Đông y Nhân Tâm Giấy phép hành nghề số: 00860/HNO – CCHND Giấy phép kinh doanh số: 01G8006771 Giấy phép đủ điều kiện
24 May 2015

Nấm linh chi núi đá ngọc Hàn Quốc

Bán nấm linh chi núi đá ngọc Hàn Quốc giá 700 nghìn/kg. Nhà thuốc Đông y Nhân Tâm Giấy phép hành nghề số: 00860/HNO – CCHND Giấy phép kinh doanh số: 01G8006771 Giấy phép đủ điều kiện
24 May 2015

Nấm linh chi núi đá Hàn Quốc

Bán nấm linh chi núi đá Hàn Quốc giá 600 nghìn/kg. Nhà thuốc Đông y Nhân Tâm Giấy phép hành nghề số: 00860/HNO – CCHND Giấy phép kinh doanh số: 01G8006771 Giấy phép đủ điều kiện hành
23 May 2015

Bán nấm linh chi vàng Hàn Quốc

Bán nấm linh chi đỏ Hàn Quốc giá 500 nghìn/kg. Nhà thuốc Đông y Nhân Tâm Giấy phép hành nghề số: 00860/HNO – CCHND Giấy phép kinh doanh số: 01G8006771 Giấy phép đủ điều kiện hành nghề
23 May 2015

Nấm linh chi đỏ Hàn Quốc

Bán nấm linh chi đỏ Hàn Quốc giá 500 nghìn/kg. Nhà thuốc Đông y Nhân Tâm Giấy phép hành nghề số: 00860/HNO – CCHND Giấy phép kinh doanh số: 01G8006771 Giấy phép đủ điều kiện hành nghề
5 Mar 2015

Nấm linh chi Hàn Quốc

Bán nấm linh chi đỏ Hàn Quốc giá 500 nghìn/kg. Nhà thuốc Đông y Nhân Tâm Địa chỉ: Số nhà 133 ngõ 106 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 0978.996.997 Giấy phép hành