Monthly Archive:: June 2016

27 Jun 2016

Tam thất bắc Hà Giang 7 năm tuổi

Tam thất bắc khô trồng tại Đồng Văn – Hà Giang 7 năm tuổi Tam thất loại 90 củ 1 kg giá 1,2 triệu/kg Tam thất loại 70 củ 1 kg giá 1,5 triệu/kg Tam thất loại
25 Jun 2016

Bán tam lá tam thất khô

Bán tam thất bắc 7 năm tuổi trồng tại Lào Cai, Hà Giang giá 1,2 triệu/kg Bán lá tam thất khô Hà Giang giá 250 nghìn/kg Quý khách có nhu cầu mua nụ tam thất bao tử
18 Jun 2016

Tam thất hoang

Bán tam thất hoang trên núi Hoàng Liên Sơn củ màu trắng, xám ghi và vàng: Tam thất hoang Hoàng Liên Sơn loại 20 củ 1 kg giá 2 triệu/kg Tam thất hoang Hoàng Liên Sơn loại
18 Jun 2016

Tam thất tươi

Bán tam thất tươi 7 năm tuổi trồng tại vùng núi cao Hà Giang : 1. Tam thất tươi Hà Giang chính vụ loại 8 – 10 củ 1 kg giá 700 nghìn/kg   Quý khách có