Bán tam thất bắc 7 năm tuổi Tam thất bắc loại 90 củ 1 kg giá 1 triệu/kg Tam thất bắc loại 70 củ 1 kg giá 1,1 triệu/kg Tam thất bắc loại 50 củ 1 kg