Monthly Archive:: November 2019

14 Nov 2019

Nụ tam thất bao tử Hà Giang loại ngon nhất

Nụ tam thất bao tử loại ngon nhất giá 700 nghìn/kg Tam thất tươi Hà Giang loại 8 – 10 củ 1 kg giá 700 nghìn/kg Tam thất bắc khô Hà Giang loại 90 củ 1 kg
14 Nov 2019

Tam thất tươi củ to

Tam thất tươi Hà Giang loại 8 – 10 củ 1 kg giá 700 nghìn/kg Tam thất bắc khô Hà Giang loại 90 củ 1 kg giá 1 triệu/kg Tam thất bắc khô Hà Giang loại 70
14 Nov 2019

Bán tam thất tươi Hà Giang chính vụ

Tam thất tươi Hà Giang loại 8 – 10 củ 1 kg giá 800 nghìn/kg Tam thất bắc khô Hà Giang loại 90 củ 1 kg giá 1 triệu/kg Tam thất bắc khô Hà Giang loại 70