Tam thất bắc Hà Giang gửi tới quý khách bảng giá bán tam thất tươi trái vụ giá áp dụng từ ngày 10/03/2017 Tam thất tươi Hà Giang loại 8 – 10 củ 1 kg giá 700