Từ ngày 01/11/2015 Tam thất bắc Hà Giang điều chỉnh giá theo giá mới: Tam thất bắc Hà Giang loại 90 củ 1 kg giá 1 triệu/kg Tam thất bắc Hà Giang loại 70 củ 1 kg