Monthly Archive:: October 2019

31 Oct 2019

Công ty Cổ phần tam thất Hà Giang Hà Nội

Bán tam thất bắc Hà Giang 7 năm tuổi loại 90 củ 1 kg giá 1 triệu/kg Tam thất bắc Hà Giang 7 năm tuổi loại 70 củ 1 kg giá 1,1 triệu/kg Tam thất bắc Hà
29 Oct 2019

Bán nụ hoa tam thất bao tử hàng Hà Giang

Bán nụ hoa tam thất bao tử trồng tại Hà Giang giá 700 nghìn/kg Tam thất tươi loại 8 – 10 củ 1 kg giá 700 nghìn/kg Tam thất bắc khô loại 90 củ 1 kg giá