Monthly Archive:: July 2020

11 Jul 2020

Nghiền và hút chân không tam thất bắc lấy ngay

Nhận nghiền tam thất bắc lấy ngay 50 nghìn/kg Hút chân không bột tam thất quy cách túi 1 kg giá 10 nghìn/túi Bán tam thất bắc Hà Giang 7 năm tuổi: Tam thất loại 90 củ
11 Jul 2020

Bán nụ tam thất tại Lào Cai

Bán nụ tam thất bao tử tại Lào Cai giá 700 nghìn/kg Tam thất bắc khô loại 90 củ 1 kg giá 1 triệu/kg Tam thất bắc khô loại 70 củ 1 kg giá 1,1 triệu/kg Tam
10 Jul 2020

Địa chỉ hút chân không bột, củ, nụ tam thất

Nhận hút chân không củ tam thất, bột tam thất 10 nghìn/túi 1 kg Nghiền tam thất lấy ngay 50 nghìn/kg Bán tam thất bắc Hà Giang 7 năm tuổi: Tam thất loại 90 củ 1 kg
9 Jul 2020

Nhận hút chân không củ tam thất, bột tam thất

Nhận hút chân không củ tam thất, bột tam thất 10 nghìn/túi 1 kg Nghiền tam thất lấy ngay 50 nghìn/kg Bán tam thất bắc Hà Giang 7 năm tuổi: Tam thất loại 90 củ 1 kg