Chào hè từ ngày 01/05/2020 đến 31/08/2020. Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Nhân Tâm có chương trình ưu đãi đặc biệt khi khách hàng mua tam thất từ 1 kg. Tam thất bắc khô